יום חמישי, 24 באוקטובר 2013

מסך כחול - למה זה קורה ? ואיך ניתן לפתור

מסך כחול ...או במילים אחרות  BSOD
(blue screen of death)

מה לעזאזל קורה פה? הכל היה בסדר עד אתמול

מסך כחול הינה הדרך של מערכות ההפעלה של ווינדוז  לומר לנו שקיימת בעיית חומרה או תוכנה.
אנו נתקל בתופעה זו לאחר התקנת תוכנה מסוימת ,הוספת חומרה חדשה שאיננה מתאימה למחשב שלנו
או בגלל כשל חומרתי של רכיב קיים ,אך לא רק...


הסיבות עיקריות למסכים כחולים: 

1. דרייבר (מנהל התקן) פגום, חסר או לא מעודכן
2. אי התאמה , או התקנת דרייבר שלא מתאים לסוג מערכת ההפעלה. 
3. כונן קשיח תקול
4. התחממות יתר של רכיבי המחשב 
5. רישום לא תקין או פגום של מערכת ההפעלה
6. זיכרון RAM תקול
7. וירוס

חשוב לברר מה הפעולה האחרונה שביצענו, לדוגמא: התקנת דרייברים, התקנת תוכנות, עדכוני מערכת או הוספת ציוד היקפי או רכיבים חדשים במחשב. 
במידה ומערכת ההפעלה עולה לאחר הודעת השגיאה, ניתן לבטל את הפעלה האוטומטית מחדש. בשביל לבטל את ההפעלה האוטומטית מחדש יש ללחוץ על  מחשב שלי, לבחור מאפיינים, בחלון החדש יש לבחור הגדרות מערכת מתקדמות, ללחוץ על הגדרות תחת הפעלה ושחזור ולבטל את הסימן "הפעלה מחדש" וללחוץ אישור. 

במידה ומערכת ההפעלה לא עולה לאחר השגיאה ניתן לבצע מספר פעולות. 
דבר ראשון שמומלץ הוא להפעיל את המחשב מחדש וללחוץ כל הזמן על F8 עד שנגיע לתפריט אתחול מתקדם. בתפריט מומלץ לבחור בטל הפעלה אוטומטית מחדש. אם התקנתם מנהל התקן לא נכון או תוכנה חדשה, מומלץ להפעיל את המחשב מחדש וללחוץ כל הזמן על F8 ובתפריט לבחור Last known good configuration בשביל לשחזר את הדרייברים הקודמים, ולעשות Undo על הרישום במחשב. 
אם לאחר השגיאה מערכת ההפעלה עולה, מומלץ לבצע שיחזור מערכת בכדי להחזירה למצבה טרום השגיאה. 

כיצד להימנע
אנטי וירוס:
חובה להתקין אנטי וירוס מעודכן, ולבצע סריקה לכל כונני המחשב.
עדכוני מערכת:
יש לדאוג שבמערכת ההפעלה שברשותינו מופעל האפשרות לקבלת עדכונים אוטומטיים
עדכונים אילו כוללים עדכוני באגים ותקלות יצרן